ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครอาจารย์-ผู้ช่วยอาจารย์ 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2556

คณะอาจารย์-เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีที่ 3 ร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

สรุปโครงการค่าย ยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 1

เพิ่มเติม

บริการนักศึกษา

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
สรุปการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ศูนย์พันธุ์ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ" ระหว่าง วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประมวลภาพงานสัมมนายุทธศาสตร์ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

การสมัครเข้าศึกษา

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ศิลปะการสร้างแบบจำลองภูมิทัศน์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 33
เพิ่มเติม

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

แนวทาง

เพิ่มเติม

ชีวิตสไตล์มหิดล

MU Cafateria

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย

วิดีทัศน์

  • • Phayathai Campus
  • • Bangkoknoi Campus
  • • Salaya Campus
  • • Mahidol Life in all Campuses
  • • A day in life at Mahidol Salaya
  • เพิ่มเติม


    Loading